Vítame Vás na stránke obce Širákov

Letné prázdniny

Všetkým zamestnancom a žiakom Základnej školy s materskou školou Širákov prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.
Školské vyučovanie sa začína opäť v pondelok 2. septembra 2019.

 

 

 

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2019.