Vítame Vás na stránke obce Širákov

Širákov sa nachádza v okrese mesta Veľký Krtíš. Leží v Ipeľskej kotline na juhovýchodnom úpätí západnej časti Krupinskej výšiny. Stred obce sa je v nadmorskej výške 200 m n. m., chotár s rozlohou 711 ha v rozpätí výšok 175 a 462 m n. m. Južnú časť chotára tvorí pahorkatina s plochými rozčlenenými chrbtami z mladších treťohorných uloženín, severná časť, ktorú tvorí prudko sa dvíhajúci okrajový hrebeň výšiny – je z andezitických tufitov. Chotár je zalesnený prevažne dubovým lesom. Na vrchovine má hnedé lesné pôdy, v odlesnenej kotline hnedozemné.

Historické názvy obce sú: Kezew (1303), Syrok alias Kezu (1356), Syrak (1381), Syrak, Syraak (1389), Sirakow (1786).

Patrila Jánovi Širákovi, do 15. storočia jeho potomkom, neskôr viacerým zemepánom. V roku 1715 sa spomína ako zemianska obec s 2 domácnosťami, v roku 1720 s 5 domácnosťami. V roku 1828 tu žilo 336 obyvateľov v 56 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku.