Materská škola:

Riaditeľka : Mgr. Anikó Tóthová

Email : dorka1977@azet.sk