Zmluva o výpožičke_20210414

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke_20210414

Zmluva o návratnej fin.výpomoci

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

Zmluva o nájme nehnuteľností PZ Podhorie

Zmluva o poskytnutí služieb Ing.Marián Petrovič

Zmluva č.ZD122021060907901 o poskytovaní služieb MG PZS,s.r.o.

Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti

Zmluva o spolupráci pri nakladaní s odpadmi z obalov

Zmluva o nakladaní s odpadom